Series Of Reference Materials For Chemical Analysis Of Carbon Steel And Alloy Steel

Produkter

Serie af referencematerialer til kemisk analyse af kulstofstål og legeret stål

  • Certified Reference Material

    Certificeret referencemateriale

    CRM'et bruges til kvalitetskontrol og kalibrering af analyseinstrumenter ved analyse af jernmalm og bruges også til evaluering og verifikation af analytiske metoders nøjagtighed.CRM kan bruges til overførsel af målte værdier.

  • Reference Material For Physical Testing

    Referencemateriale til fysisk testning

    Disse certificerede referencematerialer består af 16 kulprøver med forskelligt svovlindhold til brug som analytiske standarder for kulanalyser.Ud over svovl er de certificeret for deres aske, flygtige stoffer, brændværdi, kulstof, brint, nitrogen og sande relative massefylde.Alle data er angivet i tabel 1.